ارسال جواب با پیک

آزمایشگاه خاتم (ص) به عنوان اولین آزمایشگاه در استان قزوین جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی اقدام به ارسال جواب از طریق پیک نموده است

مراجعه کنندگان گرامی میتوانند جهت ارسال جواب با پیک مراحل زیر را طی کنند:

1- دریافت و تکمیل فرم ارسال با پیک در زمان پذیرش و یا تماس تلفنی با بخش پذیرش

2- هماهنگی با بخش پذیرش در رابطه با زمان و مکان تحویل جواب