بخش پذیرش

پذیرش آزمایشگاه خاتم (ص) با فراهم کردن فضای کافی و همچنین با دارا بودن بیش از بیست پرسنل مجرب و با سابقه در دو شیفت کاری و با چهارده سایت پذیرش آماده پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد.

ضمنا آزمایشگاه خاتم (ص) با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و همچنین استفاده از پرسنل کافی و با برنامه ریزی حساب شده و دقیق قادر به انجام و تحویل بیش از 80 درصد جواب ها بصورت روزانه می باشد.