غربالگری جنین

آزمایشگاه خاتم (ص) از سال 1387 تاسیس گردیده است. این مرکز از بدو تاسیس، جهت جلوگیری از خطاهای ناشی از ارسال نمونه به آزمایشگاههای تهران، انجام آزمایشات غربالگری جنین را خود بر عهده گرفته و همچنین به دلیل اهمیت بالای این آزمایشات، رفاه حال مراجعین و جلب اعتماد و رضایت پزشکان، سعی در انجام آزمایشات با دقیق ترین روش ها و پیشرفته ترین تجهیزات داشته است و جهت تحقق این امر از دستگاه Cobas E 411، روش الکتروکمی لومینسانس و کیت های معتبر شرکت Roche آلمان استفاده نموده است. به گواه شرکت های ارایه دهنده خدمات غربالگری اندکس های این آزمایشگاه حتی در سطح کشور نیز جایگاه ویژه ای دارد.