اخبار و اطلاعیه ها
تعطیلی آزمایشگاه در ایام نوروز به اطلاع میرساند آزمایشگاه خاتم از روز سه شنبه تاریخ 1402/12/29 لغایت1403/01/14 تعطیل میباشد ...