دسته بندی ها
همه دسته ها مقالات علمی و پزشکی
محبوب ترین ها
رژیم غذایی مبتلایان به دیابت
كلسترول بالا و ديابت
كلسترول بالا و ديابت

كلسترول چيست؟

كلسترول يك نوع چربي است كه در تمامي سلول هاي بدن وجود دارد. كلسترول بدن ما از دو راه به دست مي آيد: راه اول و عمده ترين منبع كلسترول، كبد انسان و راه دوم مصرف مواد غذايي حاوي كلسترول است. كلسترول در ساختمان جداره سلول ها، برخي هورمون ها و ويتامين D وجود دارد . از آنجايي كه كلسترول نوعي چربي است , براي حل شدن در خون و رسيدن به سلول هاي بدن نياز به ذرات حمل كنند ه اي به نام ليپوپروتئين دارد . دو نوع
ليپوپروتئين براي حمل كلسترول وجود دارد :(LDL) ليپوپروتئين با جرم حجمي پايين كه كلسترول بد نيز به آن اطلاق مي شود و هر چه مقدار آن زياد تر باشد، احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي بيشتر میشود.
(HDL) ليپوپروتئين با جرم حجمي بالا كه كلسترول خوب نيز به آن اطلاق مي گردد. وظيفه آن انتقال كلسترول اضافي به كبد و دفع آن از بدن است و هر چه مقدار آن بيشتر باشد، احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي كمتر خواهد بود.
يكي ديگر از انواع چربي هاي بدن تري گليسريد است كه افزايش آنخطر بروز حمله قلبي يا سكته مغزي را افزايش ميدهد

خطر زياد بودن كلسترول چيست؟

كلسترول اضا في خون، درجدار رگها رسوب مي كند و موجب سخت شدن ديواره و باريك شدن مجراي عروق و در نهايت بروز سكته قلبي مي شود. كم كردن كلسترول خون باعث كاهش خطر بروز بيماري هاي قلبي عروقي م يشود.


علل بالا رفتن كلسترول خون كدامند؟

1– وراثت: چربي خون بالا در برخي از خانواد ه ها ارثي است.

2– سن و جنس : با افزايش سن ميزان كلسترول بد (LDL) افزایش مي يابد. زنان تا ق بل از يائسگي ميزان كلسترول كمتري نسبت به مردان همسن خود دارند، اما بعد از يائسگي كلسترول آنها از مردان همسن خود بيشتر م يشود.

3- رژيم غذ ايي: رژيم غذ ايي غنی از چر بي ها ي اشباع شده (روغنهاي حيواني و جامد) باعث بالارفتن كلسترول خون مي شوند.

4- افزايش وزن: چاقي منجر به بالارفتن سطح LDL و كاهش HDL خون می شود.

5- فعاليت بد ني: نداشتن فعا ليت ورزشي منظم منجر به چا قي و افزایش سطح LDL مي شود . ورزش سطح (HDL) خون را افزایش میدهد.