• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

هورمون و الایزا

Khatam Pathobiology Laboratory

 

در بخش هورمون شناسی کلیه هورمونهای غدد درون ریز مثل هورمون های غده تیروئید ، غده فوق کلیه ، غده هیپوفیز و …. اندازه گیری می شود . اندازه گیری مقدار ویتامین ها ، تومورمارکرهای اختصاصی نیز در این بخش انجام می شود . از حساس ترین روش های موجود و آخرین تکنولوژی های روز دنیا که روش های کیمولومنیسانس و ایمونواسی می باشد که در این بخش استفاده می شود .در این بخش ازمایشات به دو روش دستی (الایزا) و دستگاهی انجام می شود

دستگاه های موجود در این بخش:  

COBAS E411

 

CHorus

الایزا ریدر و کیت های الایزا

آزمایشاتی که در این بخش انجام می شود:

TSH.T3.T3UP.T4.FT4.FT3.VIT-D

BETA.FSH.LH.PROLACTIN.TEST.DHEA

PTH.FERRITIN.PSA.FREE PSA.CEA.CA15-3

CA19-9.CA125.AFP.INSULIN.C-PEPTID.CORTISOL

و...

 ازمایشات تیرویید، تومورمارکر، غربالگری جنین، بارداری،

  ازمایشات این بخش بسیار گستره هستند و ذکر تمام موارد امکان پذیر نیست