• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

ساعات کاری آزمایشگاه

Khatam Pathobiology Laboratory

شنبه تا چهارشنبه

           صبح    7 الی 13:30

           عصر   15:30 الی 19:45

پنج شنبه

           صبح    7 الی 12:45

           عصر    تعطیل

آزمایشگاه روزهای جمعه  و ایام تعطیلات رسمی  تعطیل است.