• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

راهنمای تهیه نمونه مایع منی و اسپرم

Khatam Pathobiology Laboratory

             راهنمای تهیه نمونه مایع منی برای بررسی و شمارش اسپرم

 

1. نمونه باید پس از سه تا پنج روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شوند برای انجام آزمایش مناسب نیست.

 

2. وجود تب در خلال سه روز پیش از انجام آزمایش ، نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.

 

3. آزمایش منی بعد از بستن لوله ها در مردان (وازکتومی) باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود .

 

4. از ظرف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز ، خشک و با دهانه گشاد که در دمای 40-20 درجه گرم شده و فاقد ترکیبات دترجنت یا سایر مواد سمی است ، استفاده گردد.

 

5. بهتر است قبل از انزال مثانه از ادرار تخلیه گردد.

 

6. باید تمامی منی در ظرف مخصوص ریخته شود ، زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث حصول نتیجه غیر واقعی خواهد شد.

 

7. قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف ، دمای آن را تقریباً به درجه حرارت بدن (37 درجه سانتیگراد) رساند.

 

8. نمونه ترجیحاً در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد ، نمونه باید در مدت کمتر از 15دقیقه به آزمایشگاه تحویل داده شود ، بعد از یک ساعت نمونه قابل پذیرش نیست ، لذا در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن باید به مسئول پذیرش اعلام گردد.

 

9. روزهای انجام آزمایش همه روزه ازساعت 8:30-10:00  عصرها18:00-16:30

 

 10.حتما یک روز قبل از انجام آزمایش از پذیرش آزمایشگاه نوبت بگیرید.

 

11.  بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی و بدون استفاده از صابون تهیه می گردد.

 

12. نمونه تهیه شده در داخل کاندوم به علت آنکه کاندوم حاوی مواد اسپرم کش می باشد برای آزمایش مناسب نیست.

 

13. از قرار دادن نمونه در دماهای کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتیگراد خودداری شود و نمونه تا زمان تحویل به آزمایشگاه ، در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه) نگهداری شود(مثلاً در زیر بغل).