• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

راهنمای تهیه ادرار و کشت ادرار

Khatam Pathobiology Laboratory

راهنمای تهیه نمونه ادرار جهت کشت و آنالیز

 

1. بهتر است نمونه ادرار اول صبح که حداقل چهار ساعت در مثانه مانده و تغلیظ شده است  تهیه شود. حداقل حجم نمونه ده میلی لیتر است.

 

2. در مواردی که کشت ادرار باید انجام شود ، حداقل از سه روز قبل نباید آنتی بیوتیک مصرف شده باشد (در مواردی که رعایت این مطلب مقدور نیست باید به پزشک معالج و آزمایشگاه اطلاع داده شود).

 

3. پیش از نمونه گیری از نوشیدن مقدار زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید.

 

4. دستهای خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی خشک کنید.

 

5. بانوان قبل از نمونه گیری با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با آب از جلو به عقب شسته و سپس از جلو به عقب با دستمال خشک نمایند.

 

6. در مورد آقایان شستشوی آلت با آب تنها کافی است.

 

7. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید تحت هیچ عنوان دستهای شما نباید با سطح داخلی ظرف و یا درب آن تماس پیدا کند. پس از آنکه جریان ادرار شروع شد قسمت اول ادرار را دور بریزید و قسمت میانی را در ظرف جمع آوری نمایید.

 

8. در نوزادان و کودکان زیر دو سال محل خروج ادرار را کاملاً شسته و از کیسه های استریل مخصوص متناسب با جنس کودک استفاده نمایید ، این کیسه نباید بیشتر از 45 دقیقه به مجرای ادرار متصل باشد . وقتی حدود 10 الی 15 سی سی ادرار در کیسه جمع شد ، سر آن را تا نموده تا بسته شود.

 

9. پس از نمونه گیری باید هر چه سریعتر و حداکثر تا یک ساعت نمونه های ادرار را جهت بررسی و کشت به آزمایشگاه انتقال دهید.