• محیط آزمایشگاه
  • سلامت
  • نمونه گیری
  • پذیرش
  • 222
  • cobas 6000
  • 66
  • 20
  • 77

نحوه انجام آزمایش خلط

Khatam Pathobiology Laboratory

راهنمای نمونه گیری خلط

 

1.نمونه صبحگاهی بهتر است.

 

2.بهتر است بیمار ناشتا باشد. لازم است قبل از گرفتن خلط ، دهان چند بار با آب معمولی شسته شود. بیمار نفس عمیقی از راه بینی کشیده و برای لحظه ای نفس خود را در سینه حبس نماید و سپس با سرفه عمیق ، خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخلیه کند.

 

3. در صورتی که بیمار نتواند با سرفه کردن نمونه خلط را جمع آوری نماید باید سر را روی بخار آب گرفته استنشاق نموده یا با آب نمک ده درصد قرقره نماید تا خلط بیاید.

 

4. سعی شود نمونه آب دهان نباشد ، آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.

 

5.نمونه سریعاً در ظرف مخصوص ارائه شده توسط آزمایشگاه یا ظرف تمیز دهان گشاد ریخته شود و به آزمایشگاه تحویل گردد.

 

6.توجه شود مشخصات بیمار روی دیواره ظرف ثبت شده باشد.

 

7. جهت نمونه گیری در منزل ، بیمار باید پس از بیدار شدن از خواب و حتی المقدور در بستر و قبل از مصرف هر گونه غذا ، با سرفه ای عمیق خلط خود را خارج و در ظرف مربوطه تخلیه نماید و هر چه سریعتر به آزمایشگاه تحویل دهد.

 

8. حجم نمونه باید در هر بار نمونه گیری حداقل 2 سی سی باشد(5-3 سی سی بهتر است)

 

9. نمونه ها پس از تهیه در دمای یخچال نگهداری شود و همان روز به محل آزمایشگاه برسد.

 

10. حین حمل ، نمونه از گرما و نور مستقیم آفتاب دور نگه داشته شود.

 

11. ماندن بیش از حد نمونه خلط در خارج از آزمایشگاه بر نتیجه آزمایش تاثیر می گذارد.

 

12. در تمام مراحل گرفتن نمونه و هنگام ثبت مشخصات روی ظرف حاوی آن ، باید از دستکش یک بار مصرف استفاده شود.

 

13. در صورت درخواست سه نوبتی آزمایش , نمونه اول هنگام مراجعه بیمار گرفته می شود. نمونه دوم , خلط صبحگاهی است که بیمار به صورت ناشتا ، پس از یک نفس عمیق و با سرفه ، خلط خارج شده را در ظرف می ریزد. نمونه سوم هنگام مراجعه بیمار برای تحویل نمونه دوم به واحد جمع آوری دریافت می گردد.